Het kind een stem geven

Afgelopen periode stond in het teken van oogsten, reflecteren en vooruitkijken. We schreven onze dalton-zelfevaluatie  (12 juni is onze daltonvisitatie), bekeken vele prachtige portfolio's en legden de grote plannings-puzzel.

Deze maand daarom een wat summierdere nieuwsbrief met een vraag ter overweging en aandacht voor de gouden weken en onze daltonacademie.

We wensen ook jullie komende maand veel oogstplezier samen met de kinderen!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.