Het kind een stem geven

Chanti Janssen - coördinator opleidingsinstituut

Met het groeien van de werkzaamheden van Wenke Perspectief, ontstond er behoefte aan ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden en het onderhouden van contact met scholen. In Chanti hebben we iemand gevonden die ons kan helpen blijven waarmaken dat we de mensen met wie we werken zien en horen.

Al jaren is Chanti betrokken bij ondernemers als duizendpoot. Ze heeft commerciële sport economie & communicatie gestudeerd. Als coördinator
zorgt zij voor de dagelijkse gang van zaken, de planning, communicatie & marketing. Chanti heeft 4 kinderen en staat vol in het leven en weet hoe belangrijk het is om ieders stem te horen/verstaan en een ieder het vertrouwen te geven om de wijde wereld in te gaan!  

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.