Het kind een stem geven


Wil jij dit jaar nog een praktische opleiding volgen, die je persoonlijk doet groeien én erop is gericht bij te dragen aan het oogsten van daltoninspiratie voor het hele team?
Dat kan!

Check de inhoud, de data en schrijf je in als je nog mee wil doen.  

Er zijn voor de volgende opleidingen nog plekken:

De leidinggevende opleiding (directie & IB):
https://wenkeperspectief.nl/een-opleiding-als-leidinggevende/

De tweedaagse IB Daltoncoach opleiding:
https://wenkeperspectief.nl/dalton-coachen-voor-ibers/

De Coördinatoren opleiding Rotterdam:
https://wenkeperspectief.nl/start-nieuwe/

De online cursus 'Periodetaak' (start in November)
https://wenkeperspectief.nl/samen-ontwikkelen-van-de-periodetaak/

Wil je met je school liever een maatwerktraject? Stuur dan je vraag naar ons via de mail en wij nemen contact met je op. ([email protected])

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.