Het kind een stem geven


Wil jij komend schooljaar nog een praktische opleiding volgen, die je persoonlijk doet groeien én erop is gericht bij te dragen aan het opdoen van daltoninspiratie voor het hele team?

Of wil je met je school de daltonontwikkeling een nieuwe impuls geven?

Dat kan! Vanuit Wenke Perspectief geven we diverse daltonopleidingen en verzorgen we maatwerktrajecten door het hele land.

Zie voor meer informatie over ons aanbod de daltonacademie.

Bij vragen of behoefte om te sparren over een  maatwerktraject? Stuur dan je vraag naar ons via de mail en wij nemen contact met je op. ([email protected])

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.