Het kind een stem geven

Dalton is a way of living, maar wat houdt dat in en hoe leef jij ernaar als daltonleidinggevende, als IB'er? Deze opleiding is gericht op het persoonlijk ontwikkelen van je dalton leidinggeven aan de medewerkers op jouw daltonschool/IKC. Het maakt je bewust van je taak en je verantwoordelijk in het realiseren van kwaliteit in brede zin. Het bied je concrete instrumenten in leiding geven aan en begeleiden van het continu vernieuwen van het daltononderwijs gedreven door vragen uit de praktijk.

Inhoud
We nemen je mee terug naar de oorsprong van het Daltononderwijs, de pedagogische grondslag, het organiseren ervan en de duurzame praktijk-gedreven ontwikkelwijze.
We denken met elkaar over wat het kind van vandaag vraagt aan onderwijs van morgen. Waarom je ieder kind daltononderwijs gunt en wat dit concreet betekent voor de kwaliteit die je wilt bereiken op je eigen school.
We stellen je vragen om bewust te worden welke rol/taak jij hebt in het realiseren van daltononderwijs waarin het kind een stem krijgt.
We steunen en voeden je met theorie, praktijkervaringen en persoonlijke kennis om wat het kind vraagt te gaan realiseren en daar vanuit de verschillende rollen effectief in samen te werken.

In bijeenkomst één richten we met elkaar het daltonspeelveld in, brengen we de visie tot leven en de vraagstukken die spelen in beeld en geven we handvatten hier mee aan de slag te gaan. In bijeenkomst twee tot en met vijf verdiepen we het effectief en doelmatig werken vanuit de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie. We leggen verbanden met de werkzaamheden die in die periode actueel zijn, om te onderzoeken hoe je deze activiteiten ook anders kunt inrichten dat ze bijdragen aan het realiseren van de dalton way of living. We ondersteunen je persoonlijke onderzoek door het voeren van 2-3 online leergesprekken.

Aan het eind van de opleiding heb je een rugzak-portfolio vol leerervaringen waarmee je zelfstandig een antwoord componeert op je persoonlijke vraag aan het begin van dit traject. Een antwoord wat vele malen rijker is dan je zelf vooraf kon vermoeden. Een antwoord wat laat zien waartoe jij in staat bent, waarvoor jij staat en wat jij bijdraagt aan dalton onderwijsvernieuwing.

Thema’s van de bijeenkomsten

1.     Dalton a way of living in ècht luisteren naar het kind
Laten leven van de oorspronkelijke bedoeling van Helen Parkhurst.
Wat is dalton? Hoe krijgt het vorm? Wat wil jij in het daltononderwijs ontwikkelen? Wat betekent dit voor je taak?

Inspiratiebron: Education on the Dalton Plan (Helen Parkhurst), Perspectieven op Dalton (René Berends, red.), Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding (L. Bastiaansen).

2.     In verbinding bewegen
Taak-gecentreerd werken aan doelen op teamniveau.
Hoe stimuleer jij het zelfstandig bijdragen aan schoolontwikkeling van je medewerkers? Hoe verzorg je dat het richting en kwaliteit heeft? Hoe geef je ruimte en houd je vinger aan de pols, hoe beweeg jij je in de school?

Inspiratiebron: De menselijke organisatie (Marjon Bohré-den Harder), Verbindend vermogen (M. Buschman).

3.     Onderzoekend aangaan
De integrale benadering van leren met en van elkaar organiseren als fundament van de dalton way of living. Hoe richt je de zee aan mogelijkheden in, dat het samenwerken effectief is? In welke fase van samenwerken zit jij/jouw team? Hoe maak je, door het anders organiseren van het werk, werk van de team-ontwikkeling die gevraagd is?

Inspiratiebron: Patronen (Danielle Braun)

4.     Verantwoordelijkheid geven en nemen waarderend registreren                       Vanuit vertrouwen verantwoordelijkheid geven, die klopt. Hoe volg en begeleid je het leerproces? Waar gaat het gesprek over en hoe maak je verantwoordelijkheid inzichtelijk? Wanneer en hoe voer je functionele ontwikkelgesprekken, groepsbesprekingen, etc.?

Inspiratiebron: Deep Democracy (Jitske Kramer), De oplossingenmachine (Wouter Hart, Thom, Verheggen)

5.     Nieuwsgierig ongemakkelijke vragen stellen
Leren vraagt het lef van instappen in het (nog) niet weten. Wat reflecteert jouw werkwijze? Wat ga je aan en wat niet? Waar sta je voor? Hoe hoor jij wat er speelt, de vragen die leven? Hoe maak je ruimte voor het reflectiegesprek en speel je in op wat gevraagd is?

Inspiratiebron: Socrates op sneakers (Elke Wiss), De juiste vraag (J. Brenninkmeijer & A. Voogd)

6.     Spreken met het hart op de tong
Presenteren waar je vandaan komt, waar je nu bent en waar je naar toe gaat. Samen vieren van de opbrengsten.

Waar en wanneer?

De opleiding bestaat uit 6 hele dagen van 9.30 – 16.00 uur op locatie bij voorkeur in de buurt van Zwolle en 2-3 online leergesprekken. Deelnemers organiseren zelf tussentijds intervisie. En je leest in ieder geval één van de boeken/genoemde inspiratiebron (die je nog niet eerder hebt gelezen). Na iedere bijeenkomst experimenteer/onderzoek je met wat je hebt geleerd in de eigen praktijk. Dit onderzoek leg je vast in een portfolio, welke je aan het eind van het jaar presenteert. De studiebelasting is ongeveer 84 uur.

De data voor 2023-2024 zijn: 29 september '23, 17  november '23, 19 januari '24, 15 maart '24, 24 mei '24, 13 september '24.

Voor wie?

De opleiding richt zich op leidinggevenden in een daltonschool/IKC, medewerkers die deel uitmaken van het managementteam.
Het is onze ervaring dat het een meerwaarde is om als directeur en IB'er samen de opleiding te volgen. Nieuwsgierig? Lees dan hier de post van Marinda, die als IB'er samen met haar directeur de opleiding volgde.

Kosten en certificering:

De kosten voor de opleiding bedragen 1295 euro. Dit bedrag is inclusief aanvraag van certificaatkosten. De opleiding leidt op tot het NDV erkende daltoncertificaat Leidinggevende of IB. Daarbij is onze opleiding gecertificeerd door het schoolleidersregister PO voor de professionaliseringsthema's Persoonlijk leiderschap, Visiegestuurd leiderschap en Onderwijsinrichting en schoolorganisatie. (herregistratie waarde 65 punten)

Opleiders

De opleiding wordt gegeven door Marian Koolhaas, met specifieke bijdragen door Hans Wenke en een ervaren daltondirecteur. Marian Koolhaas is ook expert op het gebied van IB.

Opgeven of meer informatie
Opgeven of onderzoeken of de opleiding iets voor je is? Voor algemene informatie neem contact op met Chanti Janssen (coördinator Wenke Perspectief). Inhoudelijke vragen kun je mailen naar Marian Koolhaas (daltonopleider). Beiden zijn bereikbaar via [email protected].

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.