Het kind een stem geven

En wat is die mooi geworden!

De podcast is gemaakt door onze samenwerkingspartner Iselinge Hogeschool en is te beluisteren via: https://www.iselinge.nl/kennisbank/id/2701

Onze opleiders Hans Wenke en Marian Koolhaas en Simone Klooster, IB'er van een school die we begeleiden in het daltontraject vanuit Iselinge Hogeschool, geven een mooi inkijkje in wat hen inspireert in dalton. Ik word blij van hoe zij met z'n drieën de visie en werkwijze verwoorden tot en met hoe dit concreet wordt ervaren door scholen.

"Dalton is is geen methode, maar: "It’s an influence!", wordt prachtig verwoord en concreet gemaakt.

De podcast gaat in op de relevantie van het daltononderwijs anno 2023. De ideeën van Parkhurst worden besproken, maar ook recente ontwikkelingen en waarom het door-ontwikkelen van het daltonconcept de bedoeling is. Dit alles aansprekend toegelicht met anekdotes en persoonlijke ervaringen van Hans, Marian en Simone.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.