Het kind een stem geven

De opbrengst van ruim een jaar werken op een daltonschool in Wageningen, wat zichtbaar werd door een dag groepsbezoeken samen met de directeur als voorbereiding op de visitatie.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.