Het kind een stem geven


De noodzaak van delen van persoonlijke verhalen om de eigen taak op het speelveld te leren kennen. Hoofd, hart en handen aansprekend om echt verder te komen in het samen creëren van onderwijs waarin het kind gezien en de behoefte gehoord wordt. Beginnend bij het begin: de eigen behoefte erkennend serieus nemen. In het optekenen van de letterlijk uitgesproken woorden de energie ontmoeten hier samen voor te gaan.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.