Het kind een stem geven

Drs. Annemarie Wenke - (dalton)opleider, procesbegeleider, supervisor, coach

Annemarie is pedagoog en onderwijskundige, met een schat aan ervaring in opleiden, leiding geven, procesbegeleiding, supervisie en coaching. Ze is gericht op het bij elkaar brengen van werelden, waarin het kind tot z'n recht komt. Ze heeft de intentie verder te gaan dan het bestaande, op zoek naar een werkwijze waarin gehoor gegeven kan worden aan dat wat het kind nodig heeft om zijn/haar stem te laten horen. Hierbij heeft ze geleerd optimaal gebruik te maken van dat wat er al is, daar met andere ogen naar te kijken en samen op onderzoekspad te gaan. Het creëert een leercultuur waarin mensen opnieuw nieuwsgierig worden, vragen gaan stellen, zich aan elkaar verbinden en met plezier samen werken, leren en leven aan een gezamenlijke missie.

Hans Wenke - daltonopleider, daltonconsultant, coach

Drs. Marian Koolhaas - opleider, procesbegeleider, supervisor, coach

Neelke Heldoorn-Jutstra, MLE  - daltonopleider, coach

Jeroen Koster - coach

Jeroen is 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Gestart op een Jenaplanschool, doorontwikkeld op een daltonschool, nu werkzaam op Kindcentrum Talent als directeur. Bij hem staat het kind altijd centraal. De motivatie om kinderen een toekomst te geven, ongeacht waar je vandaan komt, is niet te stillen. Kinderen zijn onze toekomst. Jeroen staat voor echtheid en kan mensen begeleiden in de zoektocht naar onderzoeksvragen in de naaste zone van ontwikkeling. Hij creëert een leefwereld waarin kinderen en leerkrachten op zoek gaan naar zichzelf en onderzoekend leren en spelen.

Chanti Janssen - coördinator opleidingsinstituut

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.