Het kind een stem geven

Drs. Annemarie Wenke - (dalton)opleider, procesbegeleider, supervisor, coach

Annemarie is pedagoog en onderwijskundige, met een schat aan ervaring in opleiden, leiding geven, procesbegeleiding, supervisie en coaching. Ze is gericht op het bij elkaar brengen van werelden, waarin het kind tot z'n recht komt. Ze heeft de intentie verder te gaan dan het bestaande, op zoek naar een werkwijze waarin gehoor gegeven kan worden aan dat wat het kind nodig heeft om zijn/haar stem te laten horen. Hierbij heeft ze geleerd optimaal gebruik te maken van dat wat er al is, daar met andere ogen naar te kijken en samen op onderzoekspad te gaan. Het creëert een leercultuur waarin mensen opnieuw nieuwsgierig worden, vragen gaan stellen, zich aan elkaar verbinden en met plezier samen werken, leren en leven aan een gezamenlijke missie.

Hans Wenke - daltonopleider, daltonconsultant, coach

Hans, de"Pater Familias" van de N.D.V., inspireert vanuit "Wenke daltonconsultancy" met passie, kennis en ervaring al decennia schoolteams.
Zijn slogan is: "Alles wat kinderen kunnen doet de leerkracht niet!"

Dalton is voor hem altijd in ontwikkeling.  Zo houdt Hans zich op dit moment bezig met het door Helen Parkhurst verwoorde 'interaction of grouplife". Een 'begrip' wat in zijn ogen een een ruimere en veel completere inhoud verdient.
Dit visie-begrip wordt volgens hem vaak veel te simpel vertaald met "samen werken". Hij benadrukt de empathische aspecten die erbij komen kijken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de groep teneinde doelen te behalen.

Wilt u uw team voorzien van een daltonbooster, dan is Hans bij uitstek de opleider die hierin kan voorzien.

Drs. Marian Koolhaas - opleider, procesbegeleider, supervisor & coach.

Als moeder van 4 volwassen kinderen en als professional ervaar ik elke dag weer hoe belangrijk een rijk pedagogisch schoolklimaat is voor ieder kind. Hiervan heb ik mijn werk gemaakt in mijn werk vanuit Heliks.
Binnen Wenke Perspectief  lever ik een bijdrage, door het opleiden van Intern begeleiders (kwaliteitscoördinatoren) en het professionaliseren van teams.

Eén van mijn motto’s is: de leerkracht maakt het verschil, het kind toont ons wat er nodig is.  Zij inspireren mij laten me telkens weer kritisch kijken naar wat ik te doen heb. Mijn missie is dat elk kind gezien en gehoord wordt als wie hij/ zij is, met een authentiek verhaal binnen een rijke lerende cultuur.

Als pedagoog en onderwijskundige met brede ervaring in het (speciaal) basisonderwijs wil ik samenwerken en grond onder de voeten geven zodat er verder gebouwd wordt op een stevig fundament met reikwijdte, waar verschillen worden benut en een rijke voedingsbodem ontstaat. Het dalton-speelveld gebruik ik hierbij graag als instrument.

Als opleider benadruk ik dat we de stem van het kind hebben te horen. Dit gaat veel verder dan “het kind centraal’ stellen, het gaat hier om onderwijs vormgeven wat door het kind geïnitieerd wordt, waarvoor de leerkracht volledige verantwoordelijkheid durft te nemen.

Mijn specialisme is teams, directie en IB’ers opleiden/ begeleiden bij het vormgeven van een betekenisvol aanbod voor ieder kind in de school. Spel, verhalen, rijke taal/leeromgeving en betekenisvol lezen leggen hiervoor de basis. Het ontwikkelen van een kindportret, het gesprek, schrijven, tekenen, een leeromgeving met  thema’s, labs en onderzoek verrichten in proeftuintjes zijn concretiseringen hiervan.

Tabitha Verhulst

Stelt zich binnenkort voor.

Neelke Heldoorn-Jutstra, MLE  - daltondirecteur, daltonopleider

Neelke is begonnen als daltonleerkracht, daltoncoördinator, volgde de master leren en innoveren en geeft nu vanuit haar daltonhart leiding als directeur.

Chanti Janssen
Al jaren is Chanti betrokken bij ondernemers als duizendpoot. Ze heeft commerciële sport economie & communicatie gestudeerd. Chanti springt in als coördinator voor de dagelijkse gang van zaken, de planning, communicatie & marketing, als dat nodig is en schoolt zich als opleider in luisteren naar de stem van het kind.
Chanti heeft 4 kinderen en staat vol in het leven en weet hoe belangrijk het is om ieders stem te horen/verstaan en een ieder het vertrouwen te geven om de wijde wereld in te gaan!  

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.