Het kind een stem geven

Door Chanti Janssen.

Hoe komen we binnen?!
Hoe was deze titel? Nieuwsgierig? Gek? Normaal?
Hoe kwam jij binnen na de vakantie?
Hoe kwamen de kinderen de klas binnen?
Kon je ze zien? Horen?

Dat gevoel
Dat gevoel van...
Dat gevoel van mijn...
Dat gevoel van mijn eigen....
Dat gevoel van die andere...
Stem

Hoor jij mij?
Hoort zij mij?
Hoort hij mij?
Horen zij mij?

Als jij je stem laat spreken
Spreek jij
Is het aan de ander
Te verstaan

Daarin de verbinding te ontdekken is hetgeen wij je vanuit Wenke Perspectief gunnen. Geniet ervan!


You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.