Het kind een stem geven


Ook wij zijn trots dat we dit jaar wederom zoveel certificaten hebben kunnen uitreiken. We reikten certificaten uit aan leerkrachten en coördinatoren van groepen met open inschrijving, maar ook aan heel veel leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers die het traject als maatwerk hebben gevolgd op hun eigen school/IKC, om ook de daltonontwikkeling op school/IKC een boost te geven.

We hebben genoten van de kwalitatief sterk onderbouwde persoonlijke portfolio's, waarin de eigen daltonontwikkeling in luisteren naar het kind en daar naar handelen sterk zichtbaar wordt. En we genoten volop van de zeer uiteenlopende creatieve presentaties van de deelnemers.

Wij feliciteren iedereen die de afgelopen periode de opleiding heeft afgerond met het behalen van het daltoncertificaat!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.