Het kind een stem geven

Wij hebben tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst onze focus weer opgefrist en aangescherpt en beseffen waar ons vuur van gaat branden. We kijken er naar uit om samen met de scholen en IKC's werk te maken van de pedagogiek van de didactiek! Mooi en betekenisvol onderwijs waarin de stem van het kind doorklinkt.

Mocht je vraagstukken hebben staan we graag voor je klaar op het gebied van Dalton- & vernieuwingsonderwijs voor iedere school en IKC. Voor directie, management, ib'ers, leerkrachten, ondersteuners en pedagogisch medewerkers.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.