Het kind een stem geven

Wat was het een dankbaar jaar. Een jaar vol ontmoetingen met verschillende bekende scholen maar ook veel nieuwe scholen. Dank voor jullie aanwezigheid, betrokkenheid, samenwerken, energie & waardevolle bijeenkomsten!
We wensen jullie in deze periode veel positiviteit, mogelijkheden om terug te blikken en vooruit te kijken.

Hierbij nog een kerstgedicht, geschreven door Chanti.

Kerst
Rust
De complexiteit van eenvoud

Samen zijn
Alleen
Met elkaar

Besef
Leven
Waar het echt om gaat


Veel kerstgroeten namens het hele Wenke Perspectief team!

Hans, Wietske, Jeroen, Nyncke, Neelke, Chanti, Marian & Annemarie.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.