Het kind een stem geven

In februari is onze daltonopleiding voor leidinggevenden gecertificeerd door het schoolleidersregister PO voor de professionaliseringsthema's Persoonlijk leiderschap, Visiegestuurd leiderschap en Onderwijsinrichting en schoolorganisatie.

De daltonopleiding van Wenke Perspectief  is gericht op het persoonlijk ontwikkelen van je dalton leidinggeven aan de medewerkers op jouw daltonschool/IKC. Het maakt bewust van je taak en bied je concrete instrumenten hoe leiding te geven aan het continue vernieuwen van het daltononderwijs gedreven door vragen uit de praktijk.

Aan het eind van de opleiding heeft iedere deelnemer een rugzak-portfolio vol leerervaringen waarmee hij/zij zelfstandig een antwoord componeert op de persoonlijke leervraag aan het begin van het traject. Een antwoord wat vele malen rijker is dan men vooraf kon vermoeden. Een antwoord wat laat zien waartoe de leidinggevende in staat is, waarvoor hij/zij staat en wat hij/zij bijdraagt aan dalton onderwijsvernieuwing als leidinggevende op zijn/haar school.

Nog op zoek naar een persoonlijke opleiding waarin je jouw taak onderzoekt in het uitdragen van de dalton way of living in de eigen praktijk?
Vraag dan een folder aan.
In september starten we weer met een nieuwe groep.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.