Het kind een stem geven

Hoe start je aan het einde van het schooljaar nog met het voorbereiden van het nieuwe thema na de zomervakantie? Juist, met een relaxte en inspirerende startactiviteit. Op kindcentrum Talent.nl brachten we het in praktijk door met elkaar naar de film "Hebben we al samen gelezen" te kijken (van De Aktiviteit). Een aanrader voor iedereen die aan de slag wil met betekenis taalonderwijs in de gehele school.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.