Het kind een stem geven

We hebben iets ontwikkeld voor scholen om aan het eind van een schooljaar, of bij de start van een schooljaar, te oogsten wat er in een jaar ontwikkeld is. Het brengt letterlijk in beeld waar de daltonschool in gegroeid is. Het maakt zichtbaar waar een ieder mee bezig is en geeft handvatten hoe hierover in gesprek te gaan. De opbrengst is een up tot date handboek, aandachtspunten voor de doorgaande lijn en concrete plannen voor komend schooljaar waar je zin in krijgt.

We hebben het inmiddels zelf al een aantal keer gehanteerd. Zie instagram voor een beeldverslag.

View this post on Instagram

Vandaag op een grote school in Utrecht samen met @meesterjeroen met 55 leerkrachten oogsten. Oogsten wat er is ontwikkeld in het eerste opleidingsjaar werken vanuit de daltonkernwaarden. Per leerjaar is alles wat de proeftuin heeft opgeleverd visueel beschreven; als eerste versie van het dalton-handboek. In de deel-scholen is de opbrengst als doorgaande lijnen in beeld gebracht en gewaardeerd. Men is blij dat lijnen echt doorlopen en hebben zin om op deze grond verder te gaan met het werken met de Taak, het verdiepen van reflecteren en verbreden van samenwerken. Spiekbriefjes zijn gemaakt voor de start na zomer en wij hebben genoeg ideeen hoe dit opleidingstraject te vervolgen. Rijke ochtend! Met deze werkwijze hebben we de school iets in handen gegeven, waardoor zichtbaar wordt waar ze mee bezig zijn, hoe daarover echt in gesprek te gaan, opdat het daltononderwijs wat samen is ontwikkeld doorgang krijgt. Wij geloven dat dit grond geeft aan je daltononderwijs levend houden!

A post shared by Annemarie (@wenke_perspectief) on

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.