Het kind een stem geven

Op 5 september hadden we onze inmiddels traditionele startdag als freelancers van het Wenke Perspectief team. Het was een bijzonder samenzijn, omdat we er allemaal bij konden zijn. We deelden onze verhalen, talenten en wensen voor het komend schooljaar. De gemene deler?

Verstevigen van wat we al doen in echt luisteren naar de stem van het kind als bron van onderwijsvernieuwing.

En daar zijn we deze maand weer lekker mee van start gegaan in onze 'Daltonboosters', ouderavonden, start-metingen van nieuwe trajecten en natuurlijk onze daltonopleidingen.

Eind september vond de start plaats van de daltonopleiding voor leidinggevende en IB midden in de bossen, aan de rand van de heide van Hilversum.
Tijdens deze startdag hebben we de deelnemers mee terug genomen naar de oorsprong van het Daltononderwijs, de pedagogische grondslag, het organiseren ervan en de duurzame praktijk-gedreven ontwikkelwijze.

We voerden een geanimeerd gesprek over de betekenis van de kernwaarden in onze eigen jeugd. Samen met de daltonbooster van Hans Wenke, bepaalde dit ons direct bij waar het werkelijk om gaat binnen dalton: de stem van het kind en leren met plezier; niet alleen voor het kind, maar voor allen die betrokken zijn bij de school!

We dachten met elkaar na over wat het kind van vandaag vraagt aan onderwijs van morgen. Waarom je ieder kind daltononderwijs gunt en wat dit concreet betekent voor de kwaliteit die je wilt bereiken op je eigen school.

Het gaf veel gespreksstof, wat doet beseffen hoe belangrijk het is gezamenlijke taal te ontwikkelen door verhalen te delen én welke waarden essentieel zijn voor een 'echte dialoog': oprecht, empathie, er zijn, gevoel, samen en dichtbij-/nabijheid.
Dit alles werd geïllustreerd met anekdotes vanuit de eigen praktijk die ons de rijkdom van dalton laten zien.

Zo brachten we met elkaar de visie tot leven en de vraagstukken die spelen in beeld. Vragen waar we dit schooljaar binnen deze opleiding en met andere scholen weer volop mee aan de slag zullen gaan.

- Wat vraagt het van de leiding, dat dalton in het team continu aandacht heeft?
- Hoe zorgen we voor de uitstraling van dalton in de gehele school?
- Hoe doordrenken we de zorgstructuur met dalton?
- Hoe het daltongedachtengoed in de kinderopvang te implementeren?

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.