Het kind een stem geven


Bij de start van de week van de opvoeding delen we graag een gedicht van een andere reformpedagoog, met daarin aandacht voor de schoonheid in opvoeding en onderwijs.

Het schone bewonderen
Het ware behoeden
Het edele vereren
Het goede besluiten
Leiden de mens

In zijn leven tot doelen
In zijn handelen tot 't juiste
In zijn voelen tot vrede
In zijn denken tot licht

En leert hem vertrouwen
Op leiding
In alles wat is:
Het heelal
In de eigen ziel

Rudolf Steiner

Welk schone heb jij bewonderd vandaag?
You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.