Het kind een stem geven

Met gepaste trots delen we het portret wat René Berends heeft gemaakt van de Dalton Visie van Annemarie, zoals verschenen in het tijdschrift Dalton Visie. Een kijkje in het leven van Annemarie, na 10 jaar werken vanuit Wenke Perspectief.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.