Het kind een stem geven

Het kan bijna geen toeval zijn, dat deze vrouw - Helen Parkhurst - op 8 maart is geboren.
Zij inspireert ons met haar 'Dalton als way of living' nog iedere dag in het bijdragen aan het mooier maken van de wereld, door te luisteren naar het andere geluid wat doorklinkt als ieders stem ertoe doet.

Echt luisteren naar ieders stem, mede-menselijkheid, welke basis in burgerschap vraagt het? Waar begint dat in jezelf? Hoe versterkt het ons daltoncurriculum?
Tijdens de management-2-daagse op 18 en 19 april  gaan we samen met daltonleidinggevenden, IB'ers en daltoncoördinatoren dit thema verdiepen. We laten ons volop inspireren door het gedachtegoed van deze uitgesproken vrouw en daar hebben we onwijs veel zin in!

"Let us think of school as a place where community conditions prevail as they prevail in life itself" (Helen Parkhurst, founder)
You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.