Het kind een stem geven

Was de krokus nog een voorbode, in maart voel je aan alles de komst van de nieuwe lente. Het licht wint van het donker en knoppen breken open.

Deze lente geldt dit zeker voor mij persoonlijk. Op 19 februari was er voor het eerst geen nieuwe kuur. Die dag dringt langzaam het besef door, dat het kanker-behandeltraject echt tot een einde is gekomen. Ik ben in principe (ook met die woorden) genezen verklaard. Aan de ene kant ben ik blij en aan de andere kant voel ik het nog niet. Dankbaar ben ik wel, hoe we ons door het voorbehandel-traject, de operatie en het nabehandel-traject heen hebben geslagen. Nu de kunst leren verstaan om met diezelfde toewijding fase 4, weer fysiek en mentaal gezond worden, aan te vangen. Gezien de progressie, door hieraan tijd en aandacht te besteden, kijk ik met vertrouwen naar de toekomst als een nieuw begin.

Hoe werkt de lente in jou, als nieuw begin? Waar ga jij tijd en aandacht aan besteden?

Voorzichtig wordt de wereld ook werk-gewijs voor mij weer groter.
Op dit moment werk ik om en nabij 3 dagen 2 uur in de week, waarin ik me richt op de management-2-daagse en nieuwe maatwerk-aanvragen. Op die gebieden, kun je me dus weer tegen komen. :)

Een ontluikende lente gewenst!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.