Het kind een stem geven

De inschrijving voor de management 2-daagse is geopend. Voor 15 maart horen we graag wie er bij is. Er is dan gegarandeerd een plek voor je.

Op 18 en 19 april 2024 vindt de Management-2-daagse voor directieleden, IB en (dalton)coördinatoren plaats in de Luwte in Mennerode.
Een heerlijke beschutte plek, waar we uit de wind kunnen werken aan het realiseren van onze gezamenlijke dromen in het daltononderwijs.

De management-2-daagse is voor iedereen die vanuit een coördinerende/leidinggevende taak geïnspireerd met en door elkaar het eigen werk onder de loep wil nemen, om nieuwe perspectieven te ontdekken die de kwaliteit van het daltononderwijs verder ontwikkelen op de eigen school/IKC.

Helen Parkhurst inspireert werk te maken van onderwijsontwikkeling van binnenuit, door te luisteren naar de stem van het kind en met en van elkaar te leren hoe hier gehoor aan te geven in de dagelijkse praktijk.

In een dalton-ingericht LAB onderzoeken we met elkaar waar het bij borgen van daltonkwaliteit om draait. Wat essentieel is en hoe je aan de continue ontwikkeling van binnenuit én dat wat er op de school afkomt op een geïnspireerde wijze inhoud en vorm geeft, zodat het alle betrokken mensen op je school/IKC verbindt met dalton.

Onderwerpen die we met elkaar verdiepen:
· Het daltonspeelveld als tool voor waarderende reflectie op meerdere lagen.
· De kansen van ‘burgerschapsvorming’ voor het versterken van de daltonkwaliteit.
· Het belang van periodiseren voor de ontwikkeling van kwaliteit en kwaliteitszorg geconcretiseerd in de dalton(periode)taak in verbinding met het portfolio en de zorgstructuur waarin de stem van het kind doorklinkt.
· Het levend-leren-situatie-wiel waarin persoonlijke leerdoelen als taak worden aangenomen, die bijdragen aan de daltonontwikkeling op school/IKC. (Ik-wij-het).
· Het dalton-LAB, om te delen waar je trots op bent en het bij elkaar brengen van het geleerde.
. Het uitbreiden van de mogelijkheden van het werkende principe ‘interaction of grouplife’ in het licht van sociale vorming en het anders organiseren agv bv het lerarentekort.

Je kunt ervan op aan dat we de expertise van al onze opleiders; Annemarie, Hans, Marian, Neelke en Tabitha in zullen zetten tijdens deze 2-daagse. Ook is er een bijdrage van een Onderwijsinspecteur Primair Onderwijs.

Wil je het uitgewerkte programma van de 2 dagen ontvangen, stuur dan een mail naar [email protected], dan sturen we het je toe.
Voor een sfeerimpressie van de management-2-daagse van vorig jaar (2023), is hier de link naar het verslag.

Doe je mee?
De kosten zijn 955,- per persoon inclusief overnachting en verzorging deze 2 dagen. Kom je met meerdere personen van je school? Dan zijn de kosten voor de 2e(en volgende) persoon 895,-.

Vragen? Aanmelden? Dat kan via [email protected].

Wij hebben er heel veel zin in en kijken er naar uit jullie te ontmoeten in april!

"Inspiratie, lekker onderdompelen. Werkvormen voor het team om naar de stem van het kind te luisteren. Concrete invulling ten aanzien van ons schoolplan door nieuwe kennis, ideeën, verhalen en mooie voorbeelden; geïnspireerd." (deelnemer, april 2023)

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.