Het kind een stem geven

Heb jij de data ook al in je agenda staan?
Op 18 en 19 april 2024 vindt de Management-2-daagse voor directieleden, IB en (dalton)coördinatoren wederom plaats in de Luwte in Mennerode.
Een heerlijke beschutte plek, waar we uit de wind kunnen werken aan het realiseren van onze gezamenlijke dromen in het daltononderwijs.

Helen Parkhurst inspireert werk te maken van onderwijsontwikkeling van binnenuit, door te luisteren naar de stem van het kind en met en van elkaar te leren hoe hier gehoor aan te geven in de dagelijkse praktijk.

Wij zijn volop bezig met het ontwikkelen van een aantrekkelijk programma, waarin directeuren, IB'ers en coördinatoren geïnspireerd met en door elkaar het eigen werk onder de loep nemen en nieuwe perspectieven ontdekken om het daltononderwijs verder te ontwikkelen met de eigen school/dalton IKC.

Onderwerpen waar we aan denken:
- Verdiepen van het waarom, wat en hoe van de daltonperiodetaak in het licht van kwaliteit en kwaliteitszorg: good practices uit de scholen, de verbinding met het portfolio en de verbreding naar een zorgstructuur waarin de stem van het kind doorklinkt.
- Kennismaken met het Kindportret als instrument, waardoor geïnspireerde leerdoelen/-vragen van leerkrachten als taak aangenomen worden voor dalton-school/IKC-ontwikkeling (van binnenuit).
- Onderzoeken van het belang van "interaction of grouplife" in het licht van het lerarentekort. Welke mogelijkheden openen zich vanuit dit werkende principe?
- Het continueren van vaste onderdelen: het delen waar je trots op bent in het LAB en het bij elkaar brengen van het geleerde in een concreet plan van aanpak.

Zijn er nog onderwerpen waar jij vragen bij hebt, of aandacht voor vraagt?
Wij horen ze graag! Stuur een mail naar [email protected]

Je kunt ervan op aan dat we de expertise van al onze opleiders; Annemarie, Hans, Marian, Neelke en Tabitha in zullen zetten tijdens deze 2-daagse. We ontmoeten jullie graag (weer)!

De prijs zal ongeveer (met enige inflatiecorrectie) hetzelfde zijn als vorig jaar.
Zie hiervoor de uitnodiging van afgelopen jaar.

Je kunt je nu voor-aanmelden. Dank voor iedereen die hier al gebruik van heeft gemaakt. We hebben plek voor maximaal 26 mensen. Met een voor-aanmelding zit je nog nergens aan vast, maar je bent wel zeker van een plek.
Stuur een mail naar [email protected]

Wij hebben er heel veel zin in en kijken er naar uit jullie te ontmoeten in april!

"Inspiratie, lekker onderdompelen. Werkvormen voor het team om naar de stem van het kind te luisteren. Concrete invulling ten aanzien van ons schoolplan door nieuwe kennis, ideeën, verhalen en mooie voorbeelden; geïnspireerd." (deelnemer, april 2023)
You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.