Het kind een stem geven

Echt luisteren naar kinderen kan op heel veel verschillende manieren. Ook als het kind niet direct tegen je spreekt, kunnen we ons verplaatsen in het kind en luisteren naar wat er dan in je op komt.

Hoe zou het zijn, als we na een vergadering of werksessie altijd reflecteren op de opbrengst met de volgende vraag?

Waarom is dit goed voor het kind?

Wij geloven dat het regelmatig stellen van deze vraag (en alle andere vragen die dit oproept), het onderwijs van binnenuit doet ontwikkelen in de richting waar het hart naar uitgaat. Wellicht het  uitproberen waard.

Reacties? Laat het ons weten, stuur een mail naar [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.