Het kind een stem geven

In september 2021 begonnen we onze reis van een daltonopleiding vormgeven voor pedagogisch medewerkers én leerkrachten die nog geen daltoncertificaat hadden in het kader IKC vorming. Het was een grote uitdaging, wat veel van ons differentiatievermogen vroeg, die er bovenal voor zorgde dat we dichterbij de pedagogiek van het daltonconcept konden komen.

Vanuit de grondgedachte dat het IKC een plek  is waar het kind van 0 tot 12 jaar zich thuis voelt, gezien en gehoord weet en een doorgaande ontwikkeling kan doormaken in de volle breedte, zijn we met elkaar aan het werk gegaan met het maken van verbinding tussen de opvang en de kleutergroepen. We waren gericht op het creëren van doorgangen naar andere werelden, om de speelleeromgeving voor alle kinderen te verrijken. We vonden in het thematiseren een vervoermiddel wat verbindt met als motto: van boek naar hoek!
En aan de hand van de persoonlijke leervragen die dit nieuwe werken opriep, schreven we richtingaanwijzers voor het pedagogische-didactisch handelen bij 0-8 jarigen. Al met al creëerden we samen een opbrengst, die we vooraf niet voor mogelijk hadden gehouden.

Op 18 april was het tijd om dit traject af te ronden en de opbrengsten te vieren tijdens de afstudeerbijeenkomst. Aan het gehele team lieten de deelnemers met creatieve en interactieve presentaties zien wat ze geleerd en ontwikkeld hebben. Een rijke inspiratiebron om na het nagenieten weer op voort te bouwen.

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar een mogelijk traject in het kader van dalton IKC-vorming, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken: [email protected].

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.