Het kind een stem geven


Yess, hiermee kwam een kind uit groep 5/6 op de proppen bij haar juf. De leerkrachten van groep 3/4 hadden doorgepakt en waren begonnen met een proeftuin periode-taak. Het nieuws ging als lopend vuurtje door de school. De energie en betrokkenheid die vrij kwam door hun werk reikte nog veel verder dan ze hadden durven dromen.

Wij gunnen alle kinderen werken met een periode-taak waarin zij iets van zichzelf toe kunnen voegen, zichzelf leren kennen als mens, als leerder als ze even niet weten hoe verder. En we zien leerkrachten die genieten van de kinderen, elkaar opzoeken als ze ergens tegenaan lopen en beseffen dat ze prachtig mooie leergesprekken kunnen voeren met kinderen nu het over iets echts gaat.

Gevoed door het onderzoek wat we samen met de opleiders in het netwerk DaltonOpleiders Nederland doen en gesteund door de opbrengsten die we zien op de scholen waar we mee werken, ontwikkelen we een maatwerk en online aanbod voor alle daltonscholen in komend schooljaar.

Lees hier een eerder verschenen artikel over de periodetaak.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.