Het kind een stem geven

De leraar is….

Iemand die gelooft
in mijn eigenheid.
Die kwaliteiten ziet
kiemen van binnen.
Die me weet uit te dagen
en me steeds weer bemoedigt.
Zodat ik mijn best doe
te winnen.

Iemand die verder kijkt
dan de kleine daden.
Die weet wat mijn behoeften
zijn.
Die de kracht inzet
van kalmte en rust.
En de veiligheid
van een grote lijn.

Iemand die mijn ogen opent
voor de wereld rondom.
Me nieuwsgierig maakt
Naar al wat leeft.
Die aandacht schenkt
aan alles in mij
dat belofte en bloeikracht
heeft.

Iemand met een glimlach
van diep vertrouwen
in alles wat echt is
in mij.
Wiens zorg en liefde
ik niet kan weerstaan
Die iemand, die leraar
ben jij.

Van Gary B. Lundberg, uit: Problemen laten bij wie ze horen.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.