Het kind een stem geven

We zijn heel blij dat we op 18 en 19 april 2024 wederom de Management-2-daagse kunnen organiseren in de Luwte in Mennorode.

Met een mooie groep van 20 daltonleidinggevenden, IB'ers en daltoncoördinatoren gaan we dit jaar, op deze heerlijke beschutte plek, aan het werk met het versterken en door-ontwikkelen van het daltononderwijs.
De kern-inhoud van de tweedaagse dit jaar is:

Hoe kunnen we de burgerschapsopdracht die van buiten op de scholen afkomt, benutten voor het van binnenuit versterken van het daltoncurriculum?

Wij kijken er enorm naar uit, om dit thema vanuit verschillende perspectieven op creatieve wijzen met elkaar te verdiepen. Waarbij we ons uitgedaagd voelen om werkvormen te kiezen die verassen én die deelnemers ook in het eigen team een vervolg kunnen geven.

Er zijn nog enkele plekken vrij.
Wil je last-minute nog mee doen? Zie de link voor meer informatie.
Wil je je opgeven, of eerst het uitgebreide programma ontvangen? Stuur dan een mail naar: [email protected].

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.