Het kind een stem geven

Aan de slag geweest met portfolio en daltonskills  in het begeleiden van kinderen in hun leerproces op openbare daltonschool Liereland. Niet normaal hoe op deze school in een half jaar tijd portfolio's tot stand zijn gekomen én daarmee de mogelijkheden tot het zichtbaar maken van het leerproces op kind en schoolniveau. Het doet diversiteit in talenten erkennen en benutten om samen te groeien. Aan de hand van het kernkwadrantenspel hebben we de de reikwijdte van talenten verder verkend. De benodigde lef die het vraagt om de eigen kwaliteit inclusief valkuil te tonen en wat dat de leerkracht en de school brengt is ervaren. Als glans een indicator zou zijn, heb ik mijn werk goed gedaan.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.