Het kind een stem geven

Vandaag met het bestuur van daltonopleiders Nederland (DNO) aan de slag met het ontwerpen van de tweedaagse voor daltonopleiders. Het gaat over de cultuur die dalton in beweging brengt en wat die verandering betekent voor opleiden en opleider zijn. Ben blij met de ruimte die er ontstaat ons werk met elkaar verder te ontwikkelen.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.