Het kind een stem geven

De dag na de visitatie op de Albertine Agnesschool gewerkt aan borgen. Borgen door het ontwikkelen van kwaliteitslemniscaten. Erkennen van de stappen die je in je zelf neemt om naar buiten te kunnen brengen waar je in gelooft. Oogsten van je werk. En ontdekken welke stap je geneigd bent over te slaan. Een prachtig reflectie-instrument werd geboren. En bij het ontwikkelen van het volgende thema direct ingezet!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.