Het kind een stem geven

Zo blij dat het werken aan bijzonder eigen daltononderwijs gezien is tijdens de daltonvisitatie op de Albertine Agnesschool. Toch best spannend als je zelf de school al 4 jaar begeleid. De trotsheid van de school als geheel en allen die daarbij betrokken zijn was zichtbaar. De wijze van werken met de golden cirkel, kindportretten en portfolio, zoals in de afgelopen jaren ontwikkeld de parels. Het naar buiten brengen begonnen!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.