Het kind een stem geven

Vandaag liet de Lege Geaen aan haar collega directeuren zien hoe zij groepsdoorbrekend werken aan thematiseren van onderwijs samen met de kinderen. En wat het betrekken van kinderen bij dit proces aan betrokkenheid en ontwikkelen van vaardigheden oplevert. Nyncke maakte een filmpje dat het geheel ondersteunde.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.