Het kind een stem geven

Afgelopen maand hebben wij zelf een certificaat ontvangen! Het certificaat; pedagogisch medewerker. Het algemeen bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging erkende dat op 7 juni 2022. Daarmee hebben we het vertrouwen gekregen van de Dalton Vereniging om de komende jaren studenten op te leiden tot Dalton pedagogisch medewerker en hen tevens te certificeren. Daarmee kunnen we de volgende opleidingen bieden & certificaten uitreiken voor:

- Daltonopleiding leidinggevende
- Daltonleraren opleiding / -onderwijsassistent opleiding
- Daltoncoördinatoren opleiding
- Daltonopleiding pedagogische medewerker

Deze opleidingen zijn individueel te volgen op basis van 'open inschrijving' maar ook door middel van maatwerktrajecten op iedere school. Kijk voor een actueel overzicht met opleidingen vanaf september '22 op onze website, klik hier om direct naar de overzichtspagina te gaan.

Vragen? Wij zijn uiteraard bereikbaar! Mail naar [email protected] en we nemen contact met je op.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.