Het kind een stem geven

Afgelopen weken zijn er bijna 100 studenten afgestudeerd. Een fijn weerzien, fantastische presentaties & waanzinnige portfolio's. Gefeliciteerd allemaal! Dank voor het vertrouwen, de fijne trajecten en de uitdagingen die we samen aan zijn gegaan. In het kader van privacy hebben we de gezichten van deze groep even onherkenbaar gemaakt.

Wil je ook een opleiding volgen bij Wenke Perspectief? Of wil je meer weten over de mogelijkheden? Klik hier om direct naar de overzichtspagina te gaan, of neem contact op om kennis te maken. Mail naar [email protected]wenkeperspectief.nl en we nemen contact op.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.