Het kind een stem geven

Tijdens de open dag van de daltonschool de Lege Geaen genoten van het geven van een workshop over dalton. Ik was geraakt door de verhalen van ouders die inclusief vrees hun kinderen in vertrouwen de eigen weg leren gaan. Gun iedere daltonschool zulke betrokken ouders.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.