Het kind een stem geven

Op de dalton regiomiddag Friesland samen met 60 leerkrachten, daltoncoördinatoren en directeuren gewerkt met kindportretten. Verrast door het flexibel kijken naar het kind en bereid te ontvangen wat het kind hen kan leren om het eigen talent vorm te geven in de dagelijkse praktijk. Wat een potentie kwam beschikbaar. Dankbaar!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.