Het kind een stem geven

We waren present op de eerste regiobijeenkomst van Zuid Holland/Zeeland.
Hans gaf daar onze Daltonbooster. Het was een mooie middag leren met plezier en 'interaction of grouplife', zoals dalton het wat ons betreft voor ogen heeft.

Op social media zagen we een mooie compilatie voorbij komen. Klik hier.

Ook interesse in de daltonbooster?

Tijdens de daltonbooster geven we in een dagdeel het werken vanuit de bedoeling van de daltonvisie/daltonkernwaarden een boost, zodat iedereen betrokken bij het onderwijs zich er opnieuw mee gaat verbinden en met verfriste ogen naar het eigen handelen kijkt.

"Ik ben weer aangezet en zit vol nieuwe ideeën!"

Met elkaar gericht spreken over dalton neemt een belangrijke plaats in op deze ochtend/middag. De opdrachten die we gebruiken faciliteren het echt in dialoog gaan met elkaar en kritisch de eigen praktijk van daltononderwijs geven te onderzoeken.
Van hieruit blijkt er maar weinig nodig om zich weer te laten inspireren door de kernwaarden  en samen acties te formuleren waar de komende periode aan gewerkt wordt en waar de kinderen echt iets aan hebben.
Het resulteert dus in acties/doelen die recht doen aan eigenaarschap op alle levels.

De opdrachten die we hiervoor gebruiken, worden zo geïntroduceerd dat deze ook nadien ingezet kunnen worden tijdens unit-/team-bijeenkomsten.

Wil je ook een Daltonbooster inplannen? Stuur dan een mail naar [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.