Het kind een stem geven
"Samen staan we sterker"  Met deze zin rondt één van de deelnemers haar portfolio af.  

Wat we terug horen van de deelnemers is dat met name 'het gevoel van samen' is versterkt. Het samen met de leerkrachten van de school, waar de opvang een IKC mee vormt. De pedagogisch medewerkers zijn zich meer bewust van eigen handelen en voelen zich gesterkt als kind-kenner. Het maakt dat ze meer hun plek innemen, gesterkt door het concreet de verstaalslag kunnen maken van het Daltonconcept naar praktisch handelen.

Het gaat over de tweejarige opleiding voor pedagogisch-educatief medewerkers die werken in de kinderopvang verbonden aan een Dalton IKC (in wording). Tijdens deze opleiding leer je werken vanuit het daltonconcept als a way of living, waarmee je leert hoe je het kind een stem geeft in het reilen en zeilen op een dag.
Ook gaan we op zoek naar het creëren van doorgangen tussen school en opvang zodat er een rijke speelleeromgeving voor alle kinderen van 0-13 jaar wordt gerealiseerd. Tot nu toe voeren we deze opleiding alleen nog uit als maatwerk op scholen die er voor gekozen hebben een Dalton IKC te zijn of worden.

Voor wie
De opleiding tot dalton pedagogisch medewerker leidt pedagogisch-educatief medewerkers op, die werkzaam zijn in de kinderopvang 0-4 jaar, BSO en/of speelleergroep/peuterspeelzaal, die verbonden is aan een dalton IKC (in wording). De deelnemers zijn in ieder geval in bezit van het diploma MBO 3.

Doel opleiding
De opleiding is erop gericht dat pedagogisch-educatief medewerkers persoonlijk groeien in het handelen vanuit de daltonvisie als way of living en van hieruit als ‘kindkenner’ een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Dalton IKC.

Specifiek betekent dit:
· Je hebt kennis van het gedachtegoed van Helen Parkhurst en recente pedagogisch-didactische literatuur.
· Je bent in staat om deze kennis en de impulsen uit de bijeenkomsten in te zetten in het verder vormgeven van de daltonkernwaarden in de eigen pedagogisch-educatieve praktijk van de opvang.
· Als persoon groei je in het innemen van je plek in het Dalton IKC als kind-kenner en levert een concrete bijdrage aan de dalton IKC vorming waar je werkzaam bent.

Opbouw en inhoud van de opleiding
De opleiding omvat acht dagdelen scholing van 2,5 uur, in de regel verspreid over anderhalf tot twee jaar. Tussen de bijeenkomsten ben je actief aan de slag in de eigen praktijk met de impulsen uit de bijeenkomst en reflecteer je met een maatje.

Gedurende het opleidingstraject scheppen we aan de hand van de persoonlijke ontwikkeling van alle deelnemers in de praktijk één verhaal over doorgaande dalton-speel/leerlijnen en wat het vraagt van:
- de inrichting van de speelleeromgeving als derde pedagoog,
- het pedagogisch-educatieve gedrag van de pedagogisch medewerker en wat we verwachten van kinderen en de wisselwerking daartussen,
- hoe we de ontwikkeling van het kind registreren en dit betrekken in het creëren van nieuwe opvoedingssituaties én
- hoe dit een plek krijgt in gesprekken met ouders én een warme overdracht voor ieder kind.

Concreet krijgt het een uitwerking in een Dalton IKC-handelingswijzer voor de praktijk.

Onderwerpen en inhoud van de bijeenkomsten

0.  Startmeting/Quickscan.
1. Laten leven van de daltonvisie: eigen taak die je hierin hebt.
2. Groepsconsultatie en aansluitend verdiepen van het zelfstandig bewegen van kinderen in en buiten de groep.
3. Samenwerken in verantwoordelijkheid nemen voor het zien en horen wat het kind vraagt/behoeft.
4. Groepsconsultatie en aansluitend verdiepen van het samen verantwoordelijk zijn.
5. Spreken met een kind, welke (pedagogische) stem vraagt dit?
6. Groepsconsultatie en aansluitend introductie van de Dalton IKC-handelingswijzer voor de praktijk en hoe deze werkt voor jezelf, invallers en nieuwe collega’s.
7. Groepsconsultatie door het voeren van gesprekken aan de hand van het mini-portfolio.
8. Presenteren van ontwikkeling in het laten horen van je stem (als fearless human being)

Toetsing/beoordeling
80% aanwezig, mini-portfolio (wie ben ik, kindportret, vormgeving kernwaarden, reflectie en interactie met/in de praktijk) en presentatie

Tijdsinvestering
·       8 bijeenkomsten van 2,5 uur
·       4 groepsconsultaties, quickscan en 6 keer reflecteren met een maatje
·       Zelfstudie; voorbereiden, reflectie en lezen van praktijk-gerelateerde artikelen

Hebben we je interesse gewekt, of wil je meer weten? Stuur ons een mail: [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.