Het kind een stem geven

We hebben van diverse leerkrachten verspreid over het land de vraag gekregen of zij kunnen deelnemen aan de daltoncoördinatoren opleiding bij hen in de buurt. Stuk voor stuk enthousiaste daltonleerkrachten, die hun daltonkennis willen verdiepen en zich willen scholen in hoe dalton in de groep én op schoolniveau te versterken.

Naar aanleiding van de vragen uit het veld, zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om de daltoncoördinatorenopleiding door te laten gaan. We zijn verheugd dat het is gelukt, om een hybride opleiding te ontwerpen waar we geheel achter kunnen staan. En dat we ook in het schooljaar 2024/2025 weer met een nieuwe groep daltoncoördinatoren van start kunnen gaan.

De hybride daltoncoördinatorenopleiding bestaat uit:
· (Nog steeds) 5 bijeenkomsten per jaar, waarvan 3 online en 2 tijdens een fysieke opleidingsdag op een fijne locatie in het midden van het land.
·  Richtinggevende praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten, die uitnodigen theorie te betrekken en te reflecteren op je persoonlijk denken, voelen, willen, handelen.
· Intervisiebijeenkomsten georganiseerd door de deelnemers zelf, tussen de bijeenkomsten. Als het mogelijk is in ieder geval de laatste keer fysiek op een school, om zich te laten inspireren door andere daltonpraktijken.
· (In het eerste of tweede jaar) de zeer gewaarde groepsbezoeken op de eigen locatie én in het andere jaar een online persoonlijk leergesprek.

Alleen de organisatie wordt dus anders. De doelen en de inhoud blijven hetzelfde. Zie hiervoor: https://wenkeperspectief.nl/start-nieuwe/

De bijeenkomsten kennen grofweg de volgende driedeling.
Tijdens de bijeenkomsten leggen we een stevige basis vanuit de theorie en verdiepen we het werken vanuit de daltonkernwaarden. We reflecteren met elkaar op de uitdagingen die we tegenkomen in de praktijk(opdracht) en verbinden dit met waar je je persoonlijk in wilt ontwikkelen. Tot slot bereiden we de praktijkopdracht voor, die je tussen de bijeenkomst gaat uitwerken.

Data van de gezamenlijke bijeenkomsten jaar 1:
- Maandag 16 september 2024 14.30 - 17.00 uur online
- Maandag 11 november 2024 9.30 - 16.00 uur bijeenkomst centraal in het land
- Dinsdag 4 februari 2025 14.30 - 17.00 uur online
- Woensdag 14 mei 2025 14.30 - 17.00 uur online

Kosten: 975 euro per jaar.

Opgeven of meer informatie
Ben je daltonleerkracht en heb je, of ambieer je een coördinerende taak? Of ben je daltoncoördinator en wil je je verder scholen? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou!

Behoefte aan meer informatie of opgeven voor deze opleiding? Stuur dan een mail naar [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.