Het kind een stem geven

Ben je enthousiast over het daltononderwijs en wil je je daltonkennis verdiepen? Wil je leren hoe je dalton in je groep én op schoolniveau kunt versterken? Ben je al daltonleerkracht en heb je, of ambieer je een coördinerende taak? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou!

De opleiding voert je terug naar de oorsprong van daltononderwijs: het geraakt zijn door de situatie waarin het kind zich bevindt en daarin iets willen ontwikkelen. In het eerste jaar leer je diepgaander kennen hoe het werken vanuit de daltonkernwaarden vorm te geven in de groep en hier je eigen visie in te ontwikkelen. Je leert hoe jij de doorgaande daltonlijnen kunt bewaken en ontvangt instrumenten om de dialoog op gang te brengen en houden met je collega’s. Je ontdekt welke rol jij speelt in de daltonontwikkeling bij jou op school en waarin je persoonlijk kunt groeien om meer op schoolniveau je taak uit te kunnen voeren. In het tweede jaar leer je vanuit deze basis initiatief nemen voor het implementeren van een innovatie op de eigen school en dit mee te begeleiden. Het leren van en aan deze praktijkcasus, met behulp van ondersteunende theorie en praktijkervaring van de opleider, is erop gericht je verder te laten groeien in je functie.

De opleidingsbijeenkomsten bestaan uit 10 bijeenkomsten van 4 uur, 2 bezoeken op de werkvloer en 2 online leergesprekken, verspreid over 2 jaar. Het is mogelijk om alleen blok/jaar 1 te volgen. Na iedere bijeenkomst experimenteer/onderzoek je met wat je hebt geleerd in de eigen praktijk. Dit onderzoek leg je vast in een portfolio, welke je na twee jaar presenteert. De studiebelasting is ongeveer 105 uur per jaar (210 in 2 jaar).

Thema’s van de bijeenkomsten

In het eerste jaar zoomen we in op de doorgaande lijnen in het werken vanuit de dalton- kernwaarden op het niveau van de groep en hoe die te bewaken op schoolniveau. Thema’s die we uitdiepen zijn:

  • De invloed van echt luisteren naar het kind en collega’s.
  • Zelfstandig samen onderzoeken en leren en hoe dit te organiseren.
  • Verdiepen van de - eigen - taak in verantwoordelijkheid geven en nemen.
  • Waarderend het gesprek aangaan, verstaan van de vraag.
  • De doorgaande lijn in ontwikkeling realiseren (het samenspel van uitproberen en borgen).
  • Toe-eigenen van het geleerde als taak en het uitdragen naar buiten (waaronder de visitatie).

De bijeenkomsten in jaar twee volgen de fasen van het invoeren van een innovatie, zodat we je stap voor stap leren hoe dit proces te begeleiden: het voorbereiden en ontwerpen van een gedragen plan van aanpak, het uitvoeren en zorgen dat het gebeurt (studiedagen leiden, coachen van collega’s, ombuigen van weerstand) en het borgen van de innovatie. Je leert tools kennen om het team te laten groeien in de dalton way of living en hierin samen te werken met je management.

Onderzoek, persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling gaan hand in hand

Tijdens de opleiding onderzoek je in de bijeenkomsten de eigen praktijk van werken, om te ontdekken hoe jij het kind meer centraal kunt zetten in het onderwijs op de eigen school en wat jouw talent hierin is. Je leert je persoonlijke talent steeds meer in te zetten voor de daltonontwikkeling bij jou op school. De bijeenkomsten voeden en steunen je met theorie en een rijke schat aan praktijkervaringen, om de initiatieven waar je van droomt te initiëren in het team. De opleiding wordt afgerond met het maken van een portfolio en het houden van een presentatie, waarin de ontwikkeling van de deelnemer en die van de school getoond worden.

Voor wie: De opleiding is bedoeld voor daltonleerkrachten, bouwcoördinatoren en daltoncoördinatoren die willen groeien in hun rol van daltoncoördinator zijn op hun daltonschool. De opleiding is erkend door de NDV en leidt tot het certificaat daltoncoördinator PO.
Wanneer je als collega’s van één school samen de opleiding volgt, kun je samen werken aan de opdrachten voor jouw daltonschool/daltonkindcentrum.

Praktische informatie

Literatuur: Er wordt terug gegrepen naar het opleidingsboek 'Dalton: LEF', uit de leerkrachtenopleiding. Verder ontvang je tijdens de bijeenkomsten verwijzingen naar bruikbare artikelen.

Waar: Per jaar vijf bijeenkomsten op locatie van deelnemende scholen. Scholing op de werkvloer op de eigen locatie en de leergesprekken zijn digitaal.

Wanneer: Per jaar vijf bijeenkomsten van 13.00 uur tot 17.00 uur, een scholing op de werkvloer (eerste jaar doen we samen 2 groepsbezoeken, tweede jaar wederom groepsbezoeken, of overleg met MT/daltonwerkgroep/bouw op de eigen school) en twee online leergesprekken.

Purmerend / Amsterdam jaar 2:
Op maandagen van 13-17 uur:
11/9/2023,  20/11/2023,  22/01/2024,  08/04/2024,  24/06/2024
online leergesprekken: 13/14 februari en  13/14 mei

Rotterdam e.o. jaar 1:
Op woensdagen van 13.30-17.30 uur:
20-9 (vervalt wegens sterfgeval), 1-11, 17-1, 6-3, inhaalbijeenkomst, 12-6.

Opgeven of meer informatie
Opgeven of onderzoeken of de opleiding iets voor je is? Voor algemene informatie neem contact op met Chanti Janssen (coördinator Wenke Perspectief).  Chanti is bereikbaar via [email protected].

Kosten: 925 euro per jaar.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.