Het kind een stem geven

Vandaag in Leeuwarden praktisch aan de slag met het hoe, wat en waarom van zelfstandigheidsontwikkeling bij kinderen en wat dit vraagt van de leerkracht. Bewust worden en het toe-eigenen van aangeboden praktische hulpmiddelen, om dat wat gewild wordt in de praktijk te brengen. Kritische persoonlijke vragen om te onderzoeken worden expliciet. Mooie praktische voornemens - tot aan de zomervakantie én voor een goede start in de eerste weken met de nieuwe groep - zijn uitgewerkt op persoonlijk niveau. Genieten.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.