Het kind een stem geven

Twee dagen werken met meer dan 30 daltondirecteuren en -coördinatoren in leren van en met elkaar, het kind centraal stellen en wat dat van jouw eigen talenten vraagt. In de fijne sfeer van de Bergse Bossen in Driebergen. Om uiteindelijk heel concreet backwards mappend in beeld te krijgen hoe de daltondroom -bijvoorbeeld bruisend onderwijs- te realiseren. Zowel ontwerpend wat je gaat ondernemen met het team, als hoe je die activiteiten gaat vorm geven. Je eigen leiderschapskwaliteiten/ -talenten optimaal benuttend. Twee dagen om stil te staan en weer geïnspireerd te weten hoe verder te gaan.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.