Het kind een stem geven

Samen met de daltoncoördinator bezoek ik de groepen van De Plantage te Houten. Ik merk steeds meer wat een krachtig middel dit is, om niet alleen de leerkrachten op maat te scholen, maar ook de daltoncoördinator.

De opbrengst van deze dag:

  • De leerkracht heeft meer zicht op hoe hij/zij zijn/haar talent, zijn haar onder-wijs, kan ontwikkelen. Waar de leerkracht zijn/haar talent laat spreken en waar hij/zij het achterwege laat. Met een persoonlijk ontworpen leeropdracht waar hij/zij zin in heeft als resultaat.
  • De daltoncoördinator wordt geschoold in het vanuit dit talent-gerichte perspectief (de zone van naaste ontwikkeling) leerkrachten te begeleiden.
  • De daltoncoördinator wordt zich bewust waar het werkelijk om draait in onderwijs geven: het kind en wat het behoeft.
  • Het door-ontwikkelen van de samenwerking tussen de daltoncoördinator en de opleider en daardoor optimaliseren van het zien wat er nodig is om de volgende stap te maken als school en wat dit betekent voor de komende studiemiddag.

Ondertussen geniet ik volop van hoe de eigen ideeën die nav de vorige studie dag zijn ontwikkeld vorm hebben gekregen. Zo was ik blij verrast door de wijze waarop het thema in de onderbouw door de kinderen was gekozen en hoe dit samen met hen werd uitgewerkt. Genieten van het betrokken spelend leren in 6 kleutergroepen! Ik zag prachtige handelingswijzers om dierentuindieren te tekenen. En ik zag  hoe een meisje haar boodschappenlijstje schreef in de schrijfhoek. En vervolgens met het lijstje naar de winkelhoek ging om boodschappen te gaan doen. Een prachtig leermoment ontspon zich, want wat koop je als er GROENTE op je lijstje staat? Een aanknopingspunt voor een kringgesprek dat ontstaat uit het spel van de kinderen. Heerlijk!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.