Het kind een stem geven

De opleiding tot NDV gecertificeerde daltonleerkracht, dalton-leerkrachtondersteuner, of dalton-onderwijsassistent hebben we afgelopen jaar door onze samenwerking met Iselinge Hogeschool weer kunnen door-ontwikkelen. De opbouw blijft hetzelfde; de inhoud is verbreedt en verdiept en de laatste ontwikkelingen rondom het werken met 'de Taak' zijn doorgevoerd.  
Op aanvraag gaat onderstaand aanbod in het nieuwe schooljaar weer van start. Ook als maatwerk op je school mogelijk.

Wil jij je verder scholen in vernieuwend pedagogisch-didactisch handelen? Een werkwijze ontwikkelen om in je huidige lesgeven dichter bij het kind te komen? In deze daltonopleiding leer je vanuit pedagogische kernwaarden (zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie) te kijken naar de effectiviteit van je daltononderwijs.
Je leert hoe je kinderen echt ziet en hoort in wat ze van jou als leerkracht nodig hebben om zich te ontwikkelen tot een 'leerschierig' kind vol zelfvertrouwen. Je leert al doende in de praktijk - passend bij jouw context – en je ontwikkelt skills om dit vernieuwende onderwijs te realiseren en onderbouwen. Je onderzoekt hoe je aan de hand van de taak het onderwijs zo kunt ontwerpen en uitvoeren, dat er een rijk en samenhangend (thematisch) aanbod ontstaat.

De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en 2 groepsbezoeken/ leergesprekken, verspreid over 2 jaar. Na iedere bijeenkomst krijg je een opdracht te lezen in het gekozen opleidingsboek: Dalton:LEF of Dalton een ontwikkelingsgerichten inspiratie. Daarbij experimenteer/onderzoek je met wat je hebt geleerd tijdens de bijeenkomst in de eigen praktijk. Dit onderzoek leg je vast in een portfolio, welke je na twee jaar presenteert. De studiebelasting is ongeveer 168 uur.

De thema’s van de bijeenkomsten in jaar 1 volgen de daltonkernwaarden

 1. Daltonvisie: Echt luisteren naar het kind
  Wat is effectief daltononderwijs? Wie ben jij? Wat wil jij in het daltononderwijs ontwikkelen?
 2. Kernwaarde zelfstandigheid: In verbinding bewegen
  Hoe organiseer je het leren zo, dat kinderen zich zelfstandig kunnen bewegen in en buiten de groep?
 3. Kernwaarde samenwerken: Onderzoekend aangaan
  Hoe organiseer je het samen-werken-en-leren als fundament in de groep/school, bij het werken aan de taak?
 4. Kernwaarde verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid geven en nemen met de taak. Bij dalton draait alles om de taak. Hoe maak je taken, die motiveren tot eigenaarschap?
 5. Kernwaarde reflecteren: Ongemak vertrouwen                                                
  Leren reflecteren geeft richting aan de volgende stap. Hoe geef je reflecteren vorm als onderdeel van het leerproces van kinderen?

  De thema’s in jaar 2 zijn gericht op effectiviteit door integratie aan de hand van het kindportret
 6. Vragen stellen
  Hoe hoor jij de vragen die leven in kinderen? Hoe maak je hier ruimte voor? Wat zijn ‘goede vragen’? Maken van een kindportret om te onderzoeken hoe je wat dit kind vraagt integreert in je ontwerp van de periode met betekenisvolle en doelgerichte activiteiten.
 7. Waarderend registreren
  Hoe volg en begeleid je het leerproces van het kind (formatief)? Waar gaat het gesprek over?
  Welke mogelijkheden biedt het werken met portfolio? Hoe voer je een portfoliogesprek?
 8. Nieuwsgierig blijven staan
  Hoe en wat neem jij waar wat er speelt er in jouw groep? Hoe speel je in op wat er speelt en zet je het in als leerstof? We leggen verbinding met de pedagogische opdracht en jouw professionele identiteit, jouw betrokkenheid als daltonleerkracht?
 9. Leerervaringen verzilveren
  Hoe is dalton gaan leven in jou? Waar ben je eigenaar van geworden?
  Tijdens deze bijeenkomst bekijken we elkaars portfolio’s, geven elkaar feedback en worden ons bewust hoe het geleerde het handelen heeft uitgebreid en verrijkt.

10. Spreken met het hart op de tong
   Presenteren waar je nu bent. Samen vieren van de opbrengsten.

Voor wie, waar en wanneer?

Voor leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijs-assistenten die werken op daltonscholen. De opleiding leidt op tot daltonprofessional, die met plezier zijn/haar steentje bijdraagt aan het inhoud en vorm geven van daltononderwijs. De opleiding is erkend door de NDV en leidt tot het daltoncertificaat.

In Zwolle e.o. gaan we door met jaar 2 op woensdagen van 15.00 – 18.00 uur.  27 september, 22 november, 24 januari, 27 maart en 5 juni.

In Doetinchem e.o. in samenwerking met Iselinge Hogeschool. Zie hier voor meer informatie.

In Etten-Leur en Roosendaal starten we in januari 2023  weer met een nieuwe groep. De data t/m schooljaar 2023-2024 zijn: 17-1, 13-3, 15-5. Het is op woensdagmiddag van 15.00-18.00 uur.

Bollenstreek e.o. starten we in september/oktober 2023 weer met een nieuwe groep, leerkrachtenopleiding jaar 1: 4 oktober, 15 november, 31 januari 2024, 27 maart 2024 en 29 mei 2024. De opleiding is op woensdagen van 14.00-17.00 uur.

In de rest van Nederland starten we in september/oktober 2023  weer met nieuwe groepen bij voldoende deelname.

Dit aanbod is ook heel goed als maatwerk vorm te geven.

Kosten in 2023: 935 euro voor 10 bijeenkomsten, 2 groeps-/coachbezoeken en het door de NDV erkende daltoncertificaat (20 euro).

Opgeven of meer informatie
Opgeven of onderzoeken of de opleiding iets voor je is? Voor algemene informatie neem contact op met Chanti Janssen (coördinator Wenke Perspectief).  Chanti is bereikbaar via [email protected].

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.