Het kind een stem geven

De opleiding tot NDV gecertificeerde daltonleerkracht of dalton-onderwijsassistent gaat in het nieuwe schooljaar op diverse plekken weer van start. Ben je benieuwd? Bekijk de website of mail naar [email protected] voor meer informatie.

Wat wil jij ontwikkelen in je huidige lesgeven om dichter bij het kind te komen? Hoe kun je aandacht geven aan wat het kind behoeft? Welke taak heb je als daltonleerkracht en hoe richt je de andere taakverdeling in?
De opleiding tot daltonleerkracht leert je horen wat het kind van jou vraagt en hoe je daar handen en voeten aan geeft. In de bijeenkomsten verdiepen we het gedachtegoed van Helen Parkhurst vanuit theorie en praktijk. Je ervaart wat de daltonkernwaarden voor jou betekenen en ontwikkelt je persoonlijke visie. Je leert gereedschappen kennen en gebruiken en ontvangt voorbeelden van andere scholen ter inspiratie, om kinderen te ontwikkelen tot leergierige kinderen vol zelfvertrouwen. Na iedere bijeenkomst experimenteer/onderzoek je met wat je hebt geleerd in de eigen praktijk. Dit onderzoek leg je vast in een portfolio, welke je na twee jaar presenteert.

De opleiding bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en 2 groepsbezoeken, verspreid over 2 jaar. De studiebelasting is ongeveer 168 uur.

De thema’s van de bijeenkomsten in jaar 1 volgen de daltonkernwaarden

 1. Daltonvisie: Echt luisteren naar het kind
  Wat is effectief daltononderwijs? Wie ben jij? Wat wil jij in het daltononderwijs ontwikkelen?
 2. Kernwaarde zelfstandigheid: In verbinding bewegen
  Hoe organiseer je het leren zo, dat kinderen zich zelfstandig kunnen bewegen in en buiten de groep?
 3. Kernwaarde samenwerken: Onderzoekend aangaan
  Hoe organiseer je het samen-werken-en-leren als fundament in de groep/school?
 4. Kernwaarde verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid geven en nemen met de taak. Bij dalton draait alles om de taak. Hoe maak je taken, die motiveren tot eigenaarschap?
 5. Kernwaarde reflecteren: Ongemak vertrouwen                                                         Leren vraagt omgaan met het (nog) niet weten. Leren reflecteren geeft richting aan de volgende stap. Hoe geef je reflecteren vorm als onderdeel van het leerproces van kinderen?

  De thema’s in jaar 2 zijn gericht op effectiviteit door integratie aan de hand van het kindportret
 6. Vragen stellen
  Hoe hoor jij de vragen die leven in kinderen? Hoe maak je hier ruimte voor? Wat zijn ‘goede vragen’? Maken van een kindportret om te onderzoeken hoe je wat dit kind vraagt integreert in je ontwerp van de periode met betekenisvolle en doelgerichte activiteiten.
 7. Waarderend registreren
  Hoe volg en begeleid je het leerproces van het kind (formatief)? Waar gaat het gesprek over?
  Welke mogelijkheden biedt het werken met portfolio? Hoe voer je een portfoliogesprek?
 8. Nieuwsgierig blijven staan
  Hoe en wat neem jij waar wat er speelt er in jouw groep? Hoe speel je in op wat er speelt en zet je het in als leerstof? We leggen verbinding met de pedagogische opdracht en jouw professionele identiteit, jouw betrokkenheid als daltonleerkracht?
 9. Leerervaringen verzilveren
  Hoe is dalton gaan leven in jou? Waar ben je eigenaar van geworden?
  Tijdens deze bijeenkomst bekijken we elkaars portfolio’s, geven elkaar feedback en worden ons bewust hoe het geleerde het handelen heeft uitgebreid en verrijkt.

10. Spreken met het hart op de tong
   Presenteren waar je nu bent. Samen vieren van de opbrengsten.

Voor wie, waar en wanneer?

Voor leerkrachten die werken op daltonscholen. De opleiding leidt leerkrachten op tot daltonleerkracht, die met plezier zijn/haar steentje bijdraagt aan het inhoud en vorm geven van daltononderwijs. De opleiding is erkend door de NDV en leidt tot het certificaat daltonleerkracht PO.

Waar: In Zwolle/Noord en omgeving van diverse deelnemende scholen; van 15.00 – 18.00 uur.
Wanneer: Wo 12 oktober, wo 23 of 30 november, wo 8 februari 2023, wo 29 maart 2023, april/mei groepsbezoek, wo 14 juni 2023.  Data 2e jaar volgen nog.

In september/oktober 2023 starten we ook weer op andere plekken in het land.

Kosten in 2022: 915 euro voor 10 bijeenkomsten, 2 groeps-/coachbezoeken en het door de NDV erkende daltoncertificaat.

Opgeven of meer informatie
Opgeven of onderzoeken of de opleiding iets voor je is? Voor algemene informatie neem contact op met Chanti Janssen (coördinator Wenke Perspectief). Inhoudelijke vragen kun je mailen naar Annemarie Wenke (daltonopleider). Beiden zijn bereikbaar via [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.