Het kind een stem geven

Hoor je mij?
Zie je mij?
Ken jij mij?

Ik schreeuw
Diep vanbinnen
Een ander schreeuwt
In mijn oor

Ik ben verward
Horen doe ik niet
Er komt niets meer binnen
Ik doof uit

Hoor je mij?
Zie je mij?
Ken je mij?

Ik vraag je
Mij
Werkelijk
Te verstaan
Vanuit
Je hart

Er zijn
Horen
Ontvangen
Jij, ik, wij

Een kleine impressie van de workshop ‘Stem van het kind’ binnenkort te volgen via Wenke Perspectief.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.