Het kind een stem geven

In april hebben we de eerste certificaten uitgereikt. Altijd een mooi moment om te vieren wat er allemaal is ontwikkeld in de afgelopen twee jaar.

Tijdens dit op-maat-daltonscholingstraject voor het hele team, zijn de leerkrachten zonder certificaat opgeleid tot daltonleerkracht en is het gehele team begeleid in het door-ontwikkelen van hun daltononderwijs.  In dit traject was het regelmatig genieten van het mooie onderwijs wat dit te weeg bracht. Met name de wijze waarop er inhoud en vorm wordt gegeven aan het met elkaar ontwerpen van samenhangend daltononderwijs (met behulp van de themataak) en het creëren van een rijke en uitnodigende leeromgeving met de kinderen is heel inspirerend.

Gefeliciteerd allemaal met dit behaalde resultaat!
Het was een mooie start van ongetwijfeld nog vele mooie eindpresentaties die komende maand(en) volgen.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.