Het kind een stem geven

Wij hebben ons kunnen opladen door andere culturen en  het heerlijke buiten-weer in Nederland.
Bij ons brengen al die kleuren die naar buitenkomen in de natuur, ook van binnen iets in beweging. Een energie om de dag niet te laten vervliegen, maar erin meebewegend de dag eigen te maken.

Dit blijkt ook een beproefd recept om niet op te gaan in de waan van de dag.
Seneca schreef daar lang geleden al over:

"Als de dag zich aankondigt, verwelkom hem dan en maak hem je eigen."  (Seneca)

Hoe maak jij je de nieuwe dag eigen? Hoe doe je dit samen met de kinderen?

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.