Het kind een stem geven


Het was weer als vanouds genieten tijdens de management-2-daagse! Uit heel Nederland kwamen directeuren, daltoncoördinatoren & IB'ers op 13 en 14 april 2023 bij elkaar, om te leren van en met elkaar wat echt luisteren naar kinderen betekent voor het (ontwerpen van het) curriculum en het samenwerken als team (inclusief ouders). Annemarie, Marian, Neelke en Hans hadden een dalton-LAB ingericht met lezingen, verrassende werkvormen en veel ruimte voor de dialoog. Het was een fijn samenzijn wat resulteerde in inspiratie, nieuwe contacten én een eerste uitwerking van het ontdekte in een concreet jaar- of schoolplan.

"Inspiratie, lekker onderdompelen. Werkvormen voor het team om naar de stem van het kind te luisteren. Concrete invulling ten aanzien van ons schoolplan door nieuwe kennis, ideeën, verhalen en mooie voorbeelden; geïnspireerd."
Werken in Housegroepen

Na de ontvangst met de 'Wie ben ik' kaart en een inspirerend filmpje, startten we met de vraag 'Wat betekent echt luisteren naar kinderen voor jou? & Hoe geef jij hier gevolg aan in je school?'  Het leverde mooie tafelkleed-gesprekken op over echt luisteren, aandacht en vertrouwen hebben, er zijn met al je eigenheid en hoe je hier ruimte voor schept en tijd voor inplant als team, in je onderwijs, tijdens de groepsbesprekingen. De dialoog bracht de kern letterlijk op tafel: lef gevraagd om hiervoor te kiezen en het kleine heeft groots effect!
Annemarie gaf vervolgens een lezing over hoe het werken met de periodetaak een instrument kan zijn om het onderwijs anders te organiseren en ruimte te scheppen voor de stem van het kind en de pedagogische opdracht.

Het daltonspeeldveld als moreel kompas

Met het Daltonspeelveld als moreel kompas brachten deelnemers vervolgens de eigen situatie in beeld: waar zijn we goed mee bezig, wat vraagt aandacht en wat is mijn inhoudelijke vraag voor de tweedaagse?

In de middag verdiepten de deelnemers de eigen vraag door het spelen van het 'Pedagogische stem spel' en ontdekten we het belang van verhalen en het stellen van vragen. Na de snack inspireerden de deelnemers elkaar met hun eigen meegenomen voorbeelden uit de praktijk.

Onderzoeken

De volgende ochtend deelden we op een interactieve manier onze bevindingen uit ons onderzoek in het Ouderbetrokkenheid-LAB en gingen we aan de slag met de vraag 'Hoe willen en kunnen we samenwerken met ouders vanuit de daltonvisie?'

"Strak programma met diverse onderdelen, waarbij uiteindelijk alles op de plek viel. Veel te halen en uiteindelijk lekker praktisch mee aan de slag."

Met een hoofd vol inspiratie lieten de deelnemers in een wandelgesprek alles zakken, om te ontdekken wat er van hen wordt gevraagd als directeur, coördinator of IB'er om echt te luisteren naar kinderen. Om dit in de middag 'backwards mappend' uit te werken in een  concreet jaar- of schoolplan.

Gesteund, geïnspireerd en met een persoonlijke taak en plan voor de school is iedereen naar huis gegaan, om er projectmatig werk van te maken.
Voor de deelnemers hebben we een Padlet aangemaakt om alles terug te zien en elkaar te kunnen blijven inspireren in het inhoud en vorm geven van de plannen!

"Wat hebben we toch een mooi vak! Op naar volgend jaar!"

Wij hebben genoten van deze twee rijke dagen. Wat een feest om op deze manier met een groep daltonscholen te kunnen werken aan daltononderwijs waarin het kind echt een stem krijgt. Volgend jaar organiseren we de tweedaagse weer op deze heerlijke plek op 18 en 19 april 2024!

Driehoeken ouderbetrokkenheid
You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.