Het kind een stem geven

Onderstaande item is geschreven door Marinda Peeters, intern begeleider op daltonbasisschool Jacobus in Eersel.

In september 2020 startte Marinda samen met haar directeur met de “Dalton Opleiding voor leidinggevende”. Op dat moment was de corona-pandemie een feit en de perikelen die het met zich mee bracht actueel. Het zorgde ervoor dat “de tandem” met haar directeur niet altijd even stevig stond en soepel liep. De kernwaarde “samenwerken”, die binnen het dalton onderwijs zo belangrijk is, kwam onder druk te staan. Juist op het moment dat ze elkaar moesten vinden, raakten ze de verbinding met elkaar steeds kwijt.

De Dalton opleiding heeft hen ondersteund om weer samen op de fiets te stappen. Door goed te blijven luisteren naar elkaar, vanuit verantwoordelijkheid maar met name door reflectie en het gesprek is het hen gelukt om “de tandem” te versterken en om samen - met ieder onze eigen taak - dezelfde kant uit te fietsen. Voor haar ligt hierin een duidelijke meerwaarde om als directeur en Intern Begeleider samen de opleiding te doen.

Gezamenlijk breng je het Dalton Speelveld in kaart. Je denkt samen na over de invulling hiervan, een ieder vanuit zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Het sparren over de invulling van de Dalton kernwaarden in de school en de wijze waarop je samen het team hierbij gaat betrekken, maakt het hele proces ontzettend krachtig. Daarnaast krijgt de combinatie van je professionele ontwikkeling als Dalton Leidinggevende maar ook je persoonlijke ontwikkeling als professional in deze opleiding beiden een plek.

Marinda geeft aan, dat het laatste haar het inzicht heeft gebracht dat leiding geven niet betekent dat ze altijd de regie moet hebben of aan het stuur  moet staan. Ze heeft ontdekt dat leiding geven ook betekent durven los laten, aan de zijlijn staan, erachteraan durven vliegen, maar altijd vanuit verbinding!

Nieuwsgierig geworden naar de Dalton-leidinggevende opleiding voor  directeuren en IB? Kijk hier voor meer informatie. We starten in september weer met een nieuwe groep.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.