Het kind een stem geven

door Marian Koolhaas

Het was feest deze maand tijdens de vele afstudeerpresentaties van leerkrachten, coördinatoren en leidinggevenden en IB’ers. In deze bijdrage aandacht voor het afstuderen van de daltonleidinggevende en IB-opleiding op twee plekken in het land.

Tijdens het afstuderen genieten we van een workshop door IB/KC’ers, die het stellen van reflectieve vragen tijdens de groepsbespreking aan de hand van de daltonkernwaardes hebben uitgewerkt. Zij hebben ons laten ervaren, dat je door het in gesprek zijn met elkaar over vaardigheden en attitude, ook dat wat niet te meten is met de toets in de spotlights zet.
Daarbij lieten zij de meerwaarde zien van dalton-groepsbezoeken door de daltoncoördinator en IB'er samen, aan de hand van vragen van de leerkracht. Deze samenwerking toont mogelijkheden, die anders onder de radar blijven en verrassend effectief en eenvoudig blijken.

Reflectieve vragen die (dalton)vaardigheden en attitude als opbrengsten in de spotlights zet.

Daarnaast waren er workshops van leidinggevenden, waarin zij hun ontdekkingen op een persoonlijke manier vanuit de eigen schoolcontext hebben laten zien.
Zo hebben we ervaren:
- hoe je inspiratie en inhoud kunt delen met je team door je eigen favoriete kinderboek te bespreken en vast te stellen wat de inhoud van doen heeft met de dalton-visie;
- wat een gezelschapsspel als SET kan doen om de daltonprincipes bespreekbaar te maken;
- hoe je je team kunt betrekken door jouw leermeesters/inspiratiebronnen als wall of fame te visualiseren en hoe het kennismaken met hen het gesprek over visie op onderwijs verdiept;
- wat het betekent om directeur te zijn binnen de kinderopvang en wat je vanuit dat perspectief te wachten staat als daltonIKC.

Een van de prachtige afstudeerproducten van dit jaar, gebaseerd op een prentenboek waar deze leidinggevende als kind dol op was.

Een grote diversiteit, die laat zien wat een mogelijkheden er zijn in het werken vanuit de daltonkernwaarden. Door alle presentaties heen werd de stem van het kind gehoord en werd duidelijk hoe je als leidinggevende de twee leidende principes van Helen Parkhurst (freedom and responsibility & interaction of grouplife) hebt (voor) te leven en er bewust verdieping in hebt aan te brengen.

Wij feliciteren alle geslaagden en wensen hen veel succes en plezier bij het verder inhoud en vorm geven aan hun leidinggevende taak in hun daltonschool.

Zeer sterke opleiding, ik was meteen aan en zeer enthousiast. Het betekende uit de dagelijkse sleur nadenken over dalton en mijn leiding geven. Rijke ontmoetingen en mooie gesprekken.
Afwisselende werkvormen zorgden voor inspirerende bijeenkomsten.
De opleiding had een sterke doorwerking in mijn school, het is de samenwerking met mijn collega’s zeer ten goede gekomen.

Enthousiast geworden? Zie deze link voor ons aanbod van aankomend schooljaar.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.