Het kind een stem geven


In november verzorgde Wenke Perspectief samen met Daltonscholen in de regio Zwolle eo én in de regio Rotterdam voor 40 onderwijskundigen, leerkrachten en directeuren uit Tsjechië een onvergetelijke ervaring. Door de fantastische inzet en de enorme creativiteit van alle medewerkers van de scholen hebben we Dalton niet alleen laten zien maar ook laten beleven.

"Once again: we really appreciate how you prepared our educational trip. It was a great success. Everybody in the bus was talking about great schools, motivated students and innovative organization of the process. All the inspiration you kindly offered to us we have brought to Brno."

Dat wij als Wenke perspectief worden ingevlogen voor Daltononderwijs & vernieuwingsonderwijs is bij veel scholen bekend. Dat wij ook in het buitenland actief zijn, misschien minder.

Na het begeleiden van de Tsjechen vloog Hans naar Polen om deel te nemen aan de Internationale Dalton conferentie ‘The Dalton Plan as a strategy for professionalization of teachers’ in Poznan. Georganiseerd door de universiteit aldaar en de Poolse Daltonvereniging.

Hans Wenke was life aanwezig om de mainspeech te houden.
Zijn speech werd als zeer motiverend en inspirerend ervaren. Niet alleen de inhoud van zijn speech (the values of Dalton can be a strategy for professional teaching) werd vernieuwend en enthousiast ontvangen, maar Hans had een en ander ook gelardeerd met verschillende bewegingsopdrachten uitgaande van de leertheorieën dat bewegen tijdens het leren de hersenen extra activeert en dat dat betere resultaten oplevert. Dit was voor veel Poolse collega’s een “eye opener”.

Annemarie nam het daarna online over met als onderwerp ‘Het kind als leerkracht voor continue professionele ontwikkeling van een leraar’. Zij heeft met de leerkrachten gesproken over hoe zij zelf speelde als kind en hoe dit haar visie op onderwijs heeft gevormd. Vervolgens heeft Annemarie laten zien wat zij de afgelopen jaren van de kinderen heeft geleerd om het onderwijs geven te verrijken en net zo leuk te laten zijn als spelen. Om hen daarna zelf uit te nodigen het lastige kind als hun leerkracht te nemen en te gaan onderzoek waartoe het hen oproept het pedagogisch-didactisch handelen te ontwikkelen.

Naast het warme Poolse bad wat Hans en Annemarie hebben ervaren, kunnen we als Wenke Perspectief met trots zeggen dat de leerkrachten in Polen ook echt goed bezig zijn met het vernieuwen van hun onderwijs door echt te luisteren naar kinderen.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.